STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy
 • Poradnictwo zawodowe

  1.Jak poszukiwać pracy?

  Okres transformacji przyniósł w Polsce dwa współzależne względem siebie zjawiska ,tj. spadek  zatrudnienia oraz pojawienie się dużej skali bezrobocia , które stało się zjawiskiem masowym. Na kształtowanie się niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  , oprócz utrzymującego się zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego , wpłynął również proces prywatyzacyjny .

  Warunkiem koniecznym do uzyskania wzrostu gospodarczego jest poprawa jakości i wzrost potencjału mobilności zasobów pracy. Mówiąc o rozwoju zasobów ludzkich, należy mieć na uwadze konieczność stworzenia powszechnie dostępnej informacji zawodowej oraz rozwój jakości usług poradnictwa zawodowego i wzrost ich dostępności. W dzisiejszych czasach większość z nas zmuszona jest rozwiązywać swoje problemy zawodowe wiele razy w ciągu całego życia: zmienia miejsca pracy, zmienia zawód, zmienia i podwyższa swoje kwalifikacje.Podjęto do tej pory szereg inicjatyw organizacyjnych i wydawniczych,stworzono ośrodki informacji zawodowej przy urzędach pracy – Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,które służą różnym grupom odbiorców tj. młodzieży uczącej się,absolwentom,poszukującym pracy,bezrobotnym.

  Rynek pracy to szczególne miejsce, na którym obowiązują pewne prawa,do których trzeba się dostosować,aby znaleźć na nim swoje miejsce.

  Poznanie tych praw ułatwi poruszanie się po nim.

  Często ludzie rozpoczynający swoje życie zawodowe nie zdają swoje sprawy z własnych atutów , nie zastanawiają się nad nimi. Cechuje ich niepewność na rynku pracy,brak wiary w skuteczność własnych działań i skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne.Takie zachowania należy weryfikować.

  Identyfikując swoje umiejętności,mocne strony oraz akceptując słabe strony starajmy się uwierzyć w swoje możliwości.Jeśli zaczynasz szukać pracy,już na samym początku zadaj sobie pytania:

  Kogo szukają pracodawcy?, Na jakich pracowników jest największe zapotrzebowanie?, W jakim kierunku należy się przekwalifikować?

                          Odpowiedź na ww. pytania uzyskasz po zrobieniu analizy rynku pracy na którym chcesz pracować .

  Jeśli uznasz ,iż nie masz praktycznych umiejętności ,a twój zawód jest nie przydatny na obecnym rynku pracy ,musisz określić do czego masz największe predyspozycje np. do pracy w zespole ,do wykonywania prac manualnych ,do kontaktów z innymi ludźmi .

  Sukces w znalezieniu dobrej pracy jest wynikiem :

  ·        Dobrej znajomości samego siebie

  ·        Dobrej znajomości rynku pracy .

  Dzisiejszy rynek pracy stawia coraz większe wymagania ,a znalezienie odpowiedniej  pracy bez profesjonalnego przygotowania nie należy do łatwych zadań .Osoby poszukujące pracy muszą wykazać się własną inicjatywą i dużą pomysłowością.Nie istnieje jeden,uniwersalny,dobry dla wszystkich sposób poszukiwania pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje pożądane na rynku pracy,znajduje łatwo pracę z ogłoszenia,inna osoba musi stosować wiele sposobów,aby swoje poszukiwania zakończyć sukcesem. Eksperci z dziedziny technik poszukiwania pracy doradzają,aby w swoich działaniach zastosować zasadę: „obróć każdy kamień ”.Oznacza to wykorzystanie wszystkich sposobów szukania pracy w jak największym stopniu i w jak najkrótszym czasie.

   

   

  2. Źródła informacji o wolnych miejscach pracy

           Do podstawowych źródeł informacji o wolnych miejscach pracy należą :

  ·        Urząd  Pracy,

  ·        Prasa lokalna,regionalna,ogólnopolska,

  ·        Masmedia lokalne,

  ·        Agencja Pośrednictwa Pracy,Agencja Pracy Tymczasowej,

  ·        Serwisy internetowe,

  ·        Kontakty osobiste wśród rodziny,przyjaciół,kolegów,sąsiadów,

  ·        Informacje w witrynach sklepowych,

  ·        Tablice ogłoszeń.

  Szukanie pracy w ogłoszeniach prasowych jest metoda coraz częściej stosowaną przez osoby poszukujące pracy.Należy interesować się tylko ofertami,które są dla nas odpowiednie i nauczyć się selekcjonowania tych informacji,które pomogą w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Należy pamiętać,iż na ogłoszenie należy odpowiadać natychmiast.Jeżeli podany jest kontakt telefoniczny,przygotowujemy się do autoprezentacji podczas rozmowy telefonicznej. W sytuacji, gdy podany jest adres wysyłamy wymagane dokumenty.

  Obecnie na rynku pracy działa coraz więcej prywatnych agencji pracy.

  Każda z agencji posiada bazę danych kandydatów do pracy oraz aktywnie poszukuje ofert pracy.Usługi tych agencji są bezpłatne dla osób poszukujących pracy.

  Sieć kontaktów należy budować przez całe swoje życie.Znajomych pytamy jedynie o kontakt,nigdy o to,czy mogą nam załatwić konkretną pracę.Znajomych możemy prosić o:

  ·        Informację,

  ·        Pomysły,

  ·        Poradę,

  ·        Informację zwrotną,

  ·        Przysługę,

  ·        Nowe kontakty.