STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy
 • Szkoły wyższe

  WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH PUBLICZNYCH

  UNIWERSYTETY

  Uniwersytet Warszawski

  Uniwersytet w Białymstoku

  Uniwersytet Gdański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Uniwersytet Opolski

  Uniwersytet Szczeciński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Uniwersytet Wrocławski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Uniwersytet Zielonogórski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  POLITECHNIKI

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Białostocka

  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

  Politechnika Częstochowska

  Politechnika Gdańska

  Politechnika Śląska (Gliwice)

  Politechnika Świętokrzyska (Kielce)

  Politechnika Koszalińska

  Politechnika Krakowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza

  Politechnika Lubelska

  Politechnika Łódzka

  Politechnika Opolska

  Politechnika Poznańska

  Politechnika Radomska

  Politechnika Rzeszowska

  Politechnika Szczecińska

  Politechnika Wrocławska

  AKADEMIE EKONOMICZNE

  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

  Akademia Ekonomiczna w Krakowie

  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

  WYŻSZE SZKOŁY PEDAGOGICZNE

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

  Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

  Akademia Podlaska w Siedlcach

  AKADEMIE ROLNICZE

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich

  Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Akademia Rolnicza w Lublinie

  Akademia Rolnicza w Poznaniu

  Akademia Rolnicza w Szczecinie

  Akademia Rolnicza we Wrocławiu

  AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

  AKADEMIE TEOLOGICZNE

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie

  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

  Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

  Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

  Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

  PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

  Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

  AKADEMIE MEDYCZNE

  Akademia Medyczna w Białymstoku

  Akademia Medyczna w Bydgoszczy

  Akademia Medyczna w Gdańsku

  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  Akademia Medyczna w Lublinie

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Akademia Medyczna w Poznaniu

  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

  Akademia Medyczna w Warszawie

  Akademia Medyczna we Wrocławiu

  UCZELNIE WOJSKOWE

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

  Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

  UCZELNIE PODLEGŁE MSWiA

  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

  UCZELNIE ARTYSTYCZNE

  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Akademia Muzyczna w Krakowie

  Akademia Muzyczny w Łodzi

  Akademia Muzyczna w Poznaniu

  Akademia Muzyczna w Warszawie

  Akademia Muzyczna we Wrocławiu

  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

  WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH NIEPUBLICZNYCH (wybrane pozycje)

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni

  Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle

  Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

  Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

  Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

  Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

  Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie

  Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

  Wyższa Szkoła Biznesu - National LOUIS UNIVERSITY w Nowym Sączu

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

  Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

  Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie