STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Małopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o GCI
 Poradnictwo zawodowe
 Poradnik poszukującego pracy
 Podstawowe dokumenty
 Praca w Uni Europejskiej
 Agroturystyka
 Parafie
 Szkoły wyższe
 Kontakt
 Powiatowy Urząd Pracy Wadowice
 Rozkład jazdy

OFICJALNY PORTAL GMINY

www.stryszow.pl

logo 1PRACA 

Gminne Centrum Informacji

w Stryszowie

Herb Stryszowa

zaprasza do współpracy

społeczność lokalną,

a w szczególności: 

ü    bezrobotnych,

ü    młodzież i uczniów szkół z terenu Gminy Stryszów

ü    rolników, 

ü    nauczycieli,

ü    przedsiębiorców,

ü    organizacje i stowarzyszenia pozarządowe,

ü    radnych z Gminy Stryszów,

ü    oraz wszystkich zainteresowanych. 

Gminne Centrum Informacji to miejsce, w którym każdy mieszkaniec naszej Gminy, ma możliwość bezpłatnie skorzystać z proponowanych przez nas usług:

·         dostęp do informacji dotyczących pracy, dostępnych w sieci Internet;

·         dostęp do ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach;

·         możliwość umieszczania przez pracodawców ofert pracy;

·         możliwość umieszczania na stronie GCI, CV osób poszukujących pracy;

·         udostępnienie pracodawcom bazy CV osób poszukujących pracy;

·         udzielanie informacji o szkoleniach i możliwości dokształcania się;

·         pomoc w przygotowywaniu dokumentów potrzebnych do poszukiwania pracy (CV, List motywacyjny, Podanie);

·         udzielanie informacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (jak zarejestrować firmę, jak uzyskać dotacje na rozwój działalności).

 Mamy nadzieję, że nasza działalność okaże się pomocna bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

GCI

STRYSZÓW

Dofinansowane przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ”PIERWSZA PRACA”